IES ALMUSSAFES

Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador
Vos identifiqueu usualment en algun altre lloc abans d'arribar a ací?
Escolliu-lo de la llista següent per identificar-vos al vostre lloc usual:

És la primera vegada que veniu ací?


  1. Per a accedir cal tindre un compte de correu @iesalmussafes.org.
  2. Per a accedir tant sols fa falta clicar sota "Entra amb Google" (i sense plenar usuari i contrasenya).
  3. Anireu a una pantalla de login de Google on caldrà ficar
    "USUARI@iesalmussafes.org" i la MATEIXA contrasenya d'accés del vostre correu @iesalmussafes.org.
  4. Una vegada doneu accés a moodle a poder accedir a les vostres dades, ja podreu entrar en la plataforma.

Per a incidències i consultes contacte amb sai @ iesalmussafes.org